CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

Meest recente berichten

START COVID 19 VACCINATIES HET ZANDPAD

Op korte termijn gaan wij starten met de vaccinatie tegen COVID 19 voor zeer specifieke doelgroepen. Wij verwachten ieder moment bericht van instanties dat wij tot bestellen van vaccin en het vaccineren kunnen overgaan. Hier onder volgt een duidelijke uiteenzetting van de gang van zaken. Ik weet dat het een lange tekst is maar toch denk in dat alle vragen hierin beantwoord worden. Neem deze tekst zorgvuldig door.  Mochten er vragen overblijven stel deze dan niet telefonisch maar via info@leijnsehuisarts.nl . Dank u.

Corona vaccinaties voor patiënten van het Zandpad door huisartsen.  

Wie ?

Binnen zeer afzienbare tijd zullen de huisartsen aansloten bij Het Zandpad beginnen met het vaccineren van een zeer welomschreven groep patiënten middels het Astra-Zeneca vaccin. Wie zijn die patiënten?Het RIVM omschrijft ze als volgt :

 

 Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren. Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie op dit moment alleen is voor:

 • patiënten geboren in 1956 en 1957
 • 2 groepen patiënten met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19-infectie: patiënten met zwaar overgewicht (BMI > 40), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar) en
 • patiënten met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

 Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen binnenkort een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u behoort tot een van deze groepen en abusievelijk  geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen.

 

Uiteraard hebben de te vaccineren patiënten in deze groep zich via de websites van het RIVM en VWS voldoende op de hoogte gesteld van de voor- en nadelen van het vaccin. Voor meer informatie over het coronavaccin en de vaccinatiestrategie, kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Wij gaan er dus ook uitdrukkelijk van uit dat het feit dat u zich na een gemaakte afspraak door ons laat vaccineren gelijk gesteld mag worden aan een mondelinge toestemming en uw aanwezigheid een bewijs is van uw vrijwilligheid om tot uw vaccinatie over te gaan.

Daarnaast stelt het RIVM heel duidelijk dat vaccins die overblijven gebruikt moeten worden voor oudsten in de groep van 62 jarigen en dat wij daar onder geen beding een uitzondering moeten maken.

 

Van te voren door uzelf te doen

 Zodra wij een datum van levering doorkrijgen van de Stichting Nationaal Griepvaccinatie Programma (SNPG) versturen wij alle gegadigden een enveloppe.

In deze enveloppe zit een aantal documenten, te weten :

 • Een uitnodiging op naam, met Barcode en een aantal vragen
 • Een door u zelf in te vullen gezondheidsverklaring
 • Een toestemmingsverklaring uw vaccinatie kenbaar te maken bij het RIVM
 • Een herinnering tot de verplichting een legitimatiebewijs mee te brengen
 • Een formulier met betrekking tot “bloedverdunnende” medicijnen en de daarbij behorende acties en voorzorgsmaatregelen.
 • Een eenvoudige handleiding wat u moet doen vóór en ná de prik als u bloedverdunners gebruikt en welke. Overigens kunt u precieze informatie hierover ook bij uw apotheek verkrijgen.

U vult alle formulieren in en voorziet ze van datum, plaats en handtekening op iedere pagina. Op uw prikafspraak overhandigt u deze papieren aan de assistente of arts die degene die de injectie geeft ondersteunt.

Als u geen vaccinatie tegen COVD wenst om wat voor reden dan ook, laat ons dat dan weten via een Email naar info@leijnsehuisarts.nl

 

Van te voren door uw huisarts te doen

Vanaf de aankondiging door de SNPG van de komende levering zijn er een aantal taken voor de huisarts en zijn team.

 • De huisarts loopt alle dossiers door en screent deze op contraindicaties. Dit zijn omstandigheden die tot speciale maatregelen nopen voor en na vaccinaties of aandoeningen waardoor het geven van een vaccinatie afgeraden moet worden moet worden.
 • De huisarts en zijn team zorgen ervoor dat de bovengenoemde enveloppen met uitnodiging en formulieren zo snel mogelijk op de post gaan zodat u aan slag kunt met invullen..
 • De huisartsen en hun teams beginnen meteen met het plannen van de vaccinatiespreekuren. Hiervoor wordt u gebeld !!! U hoeft verder zelf geen actie te ondernemen.
 • Er is een strakke inplanning. Wees op tijd, en even goed op tijd weer weg. Zorg dat alle formulieren zijn ingevuld, u die bij u heeft en meteen kunt inleveren.We vaccineren 3-4 mensen per kwartier. U kunt dus niet zelf een afspraak maken.
 • Gezien het feit dat, anders dan bij de griepprik, alle gevaccineerden 15 minuten hun prik moeten wachten onder het toeziend oog van een arts en assistente zal het vaccineren iets langzamer gaan en verwachten we iedereen binnen 3-4 dagen hun eerste prik te hebben gegeven.

Waar ?

Vaccinaties vinden plaats in de huisartsenpraktijk. Wij reserveren hiervoor een vaste spreekkamer waar zowel de vaccinatie als de administratie plaats vindt. Voor de wachttijd van 15 minuten neemt u plaats in de wachtkamer in het zicht van de assistente achter de balie. Na die vijftien minuten mag u zonder afmelden het Medisch Centrum weer verlaten.

 

Verder …..

 • U draagt een mondkapje en draagt zorg voor een grondige ontsmetting van uw handen
 • U raakt geen deurklinken aan, stoelen etc.
 • U zorgt voor kleding waarmee de te prikken schouder snel ontbloot kan worden.

Tot binnenkort, en vergeet niet uw legitimatiebewijs en andere papieren, anders moet u weer achteraan sluiten later die week.

Met vriendelijke groeten.

Dokter Leijnse, Dokter Veldhoen, Dokter Witsel, Dokter van der Gaag, Dokter de Klerk, Dokter de Bruijn, assistentes en praktijkondersteuners.