CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

PRIVACY PATIENTENDOSSIER

PRIVACY MEDISCH DOSSIER

In principe zijn de medische dossiers van patiënten in onze praktijk bij onze afwezigheid tijdens vakantie, vrije middag of nascholing door dokter Witsel, Veldhoen & Verhoef als waarnemers te raadplegen. Dit komt adequate hulpverlening uiteraard ten goede. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven en is er de mogelijkheid om uw dossier, of delen daarvan, af te schermen. Inzage op deze wijze is dus beperkt tot de huisartsen en hun assistentes in Numansdorp binnen een gesloten en beveiligd systeem.

Inzage van medische dossiers door anderen zoals de Huisartsenpost, Apotheek, Ziekenhuizen of andere hulpverleners worden wellicht op een later tijdstip mogelijk en via een geheel ander systeem; het LSP, maar dat kan alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke – of elektronische toestemming. Op niet al te lange termijn krijgt u hier nog nieuws over.