CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

Meest recente berichten

OPFRISSEN OUDE VOORWAARDEN 20-MINUTEN SPREEKUUR

Al ruim voor de Corona pandemie was onze praktijk overgestapt op het zogenaamde “20 minuten spreekuur”. Dat hield in dat iedereen na triage door de assistente een afspraak van 20 minuten kreeg ONGEACHT DE AARD VAN DE KLACHT.  Destijds werkte dat voor beide partijen heel erg goed; zo goed als geen uitlopende spreekuren, lege rustige wachtkamers, tijd voor verdieping in de klachten en gezamenlijk overleg over de in te zetten diagnostiek en het opstellen van plannen met kop en staart, diagnostiek en behandeling binnen 1 bezoek, ontspannen dokters en patienten. Ondanks alle ellende in de wereld destijds op gezondheidsvlak toch een punt van rust en aandacht waar die in de tweede lijn allang verdwenen was. En nog steeds is, gunstige uitzonderingen daargelaten.

Wat u ook niet uit het oog verliezen mag is dat de gang van zaken toen het ook mogelijk maakte om een spoedklacht of een spoedvisite bijna onmiddelijk de aandacht te geven die dat verdiende zonder dat er halve spreekuren verplaatst moesten worden waarbij het tijdsprobleem nog ernstiger terugsloeg in de uren of dagen erna.

Los daarvan is veel ziekte en zijn veel kwalen opgebouwd uit puzzels van veel tegelijkertijd spelende aandoeningen met veel elkaar beinvloedende medicatie. Die extra tijd is ook bepaald geen luxe. Het is niet voor niets dat de Landelijke Huisartsen Vereniging en uw eigen Patientenfederatie bij onder anderen zorgverzekeraars, VWS en De Nederlandse Zorg Autoriteit bedelen om de mogelijkheid van 15 minuten per consult in plaats van 20 om de regelgevers al maar niet bij voorbaat tegen de haren in te strijken. Hun antwoord ligt immers steeds besloten in toenemende I.T oplossingen en meer ondersteunend personeel. Nou; het eerste vergroot de afstand tussen patient en arts nog verder en ondersteunend personeel is domweg niet of nauwelijks te krijgen.

Ik ben tegen de stroom in gewoon begonnen met mijn 20 minuten spreekuur en dat werkte geweldig !

Totdat het lijstjes-fenomeen optrad. Als je “er dan toch was” kon dit en dat ook nog wel even of was er nog even “een snelle korte vraag ” waar een wereld van medische mogelijkheden achter kon liggen. Kortom; toch weer afraffelen of uitlopen. En op het moment dat de mogelijkheid van het online-afspraken-maken via MedGemak weer functioneel wordt ( dat hangt af van hoe de Corona zich deze herfst en winter gaat gedragen ) verdwijnt de filter van mijn assistentes en kan dit probleem nog groter worden.

We gaan deze zeer ongewenste ontwikkeling vanaf 1 augustus een halt toe roepen.

ALS U EEN AFSPRAAK HEEFT BIJ DOKTER DE BRUIJN OF BIJ MIJ DAN IS DAT OM GEDEGEN EN DIEP IN TE GAAN OP DE KLACHT WAARVOOR U EEN AFSPRAAK HEEFT GEMAAKT. HAT KAN ZIJN DAT EEN ECHT KORTE VRAAG OVER EEN RECEPT, OF IETS ONBENULLIGS ER NOG WEL BIJ KAN MAAR DAT IS DAN OOK DAT. HET IS ONZE GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID DAT U UW PROBLEEM IN UW CONSULT MET AANDACHT BEHANDELD ZIET EN DAT U VAN TE VOREN BEPAALT WELKE KLACHT U WILT BESPREKEN. KORTOM VANAF NU BESLAAT UW LIJSTJE 1 ONDERWERP. DOKTER DE BRUIJN EN IK ZULLEN U ER OOK OP WIJZEN DAT ALS U TOCH MET EEN LIJSTJE KOMT U ZULT MOETEN KIEZEN WELKE KLACHT U DIE DAG WILT BESPREKEN EN VOOR DE ANDERE KLACHTEN EEN NIEUWE AFSPRAAK ZULT MOETEN MAKEN. DISCUSSSIES OVER UW VOLLE AGENDA’S GAAN WIJ NIET AAN.

Vergeet u niet dat voor heel veel zaken de onvolprezen site www.Thuisarts.nl bijzonder goede informatie bevat de geauthoriseerd is door de Verenigingen van Specialisten, KNMG, LHV en het Nederlands Huisartsengenootschap. Harde en wetenschappelijke informatie dus. Daarnaast is ervvia MedGemak in combinatie met MijnGezondheid.net een hele nieuwe manier ontstaan om vragen te stellen, foto’s te sturen, uitslagen in te zien in uw dossier. Maak daar gebruik van.

De huisartsen op Het Zandpad willen niets liever dan het rustpunt in deze steeds sneller en harder wordende wereld in stand houden en we zouden het enorm op prijs stellen, in de eerste plaats in uw eigen belang, als u ons op bovenstaande wijze wilt helpen.

Namens mijn hele team

M. E. Leijnse huisarts.