CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

LSP

LSP of Landelijk Schakel Punt

Zoals u wellicht begrepen heeft is het een sterke wens van VWS, Verzekeraars en Automatiseerders om een mogelijkheid te scheppen voor andere behandelaars dan uw huisarts en zijn of haar waarnemers overdag uw medisch dossier te kunnen raadplegen. Dit met toestemming van de patiënt achteraf.

Van een landelijke versie, het Elektronisch Patiënten Dossier is het niet gekomen door afkeuring in de Eerste Kamer op principiële gronden en praktische veiligheidsmaatregelen.Desondanks zijn bovengenoemde partijen doorgegaan met ontwikkelen van een systeem, in ieder geval voor regionaal gebruik. Lees Huisartsenpost, SEH van ziekenhuizen, specialisten in ziekenhuizen en collega huisartsen.

Dus nog geen bedrijfs-, verzekerings- of keuringsartsen. Maar hoe lang ? Verschillende proefnames met de beveiliging zijn niet geheel geruststellend. Daarnaast kunnen ook andere partijen inzage eisen alvorens met u een akkoord, overeenkomst of dienstverband te realiseren. En die druk kan hoog zijn. Dat weten we al uit het papieren tijdperk.

En wat zijn de consequenties van een afwijzing bij de een op grond van weigering voor een nieuwe poging bij een andere aanbieder. Er staat meer in uw dossier dan u zich nu acuut kan voorstellen.

Natuurlijk zijn er vele patiënten voor wie het een groot goed zou zijn als meerdere zorgenden in acute situaties snel informatie kunnen krijgen. Desalniettemin komt dit maar zelden voor. Men kan hier denken aan mensen in het laatste stadium van hun ziekte, langdurig zieken bij wie veranderingen optreden, ouderen die moelijk hun klachten kunnen verwoorden of samenvatten en bezoekers die aan meerdere aandoeningen tegelijk lijden en onoverzichtelijk veel medicatie gebruiken. De andere kant is dat in, veel vaker optredende, situaties een frisse onbevooroordeelde blik van een u onbekende arts tot het verleden behoort.

Binnen 6 maanden is de voorzienig ook voor onze organisatie van kracht. Mocht u belangstelling hebben om deze mogelijkheid open te zetten; het betreft hier een “Opt In” !

Dat is een schriftelijk of elektronisch toestemmingsdocument waarin uw wens in deze wordt vastgelegd en u de machting tot het delen van uw gegevens en die van eventuele minderjarige gezinsleden bekrachtigt.

Als u niet reageert moet dit, terecht, beschouwd worden als een weigering van toestemming.

Weeg voor en tegens goed af. Het is een systeem dat nog niet geheel veilig is en dat zich goed leent, bij veranderende politieke – en economische winden, toegang te bieden tot andere partijen dan uw eigen zorgverleners.