CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

Meest recente berichten

KWETSBARE PATIENTEN

Er zijn veel patienten, veelal ouderen, meet meerdere aandoeningen. Bij hen kunnen de omstandigheden snel wijzigen en moet het beleid ook acuut kunnen worden veranderd. Hiervoor is inzicht nodig in actuele medicatie, recente bezoeken van de huisarts en specialistische consulten. Ok moeten afspraken over al of geen ziekenhuisopnames, reanimatie, beademing en IC opnames helder zijn en toegankelijk zijn voor dienstdoende huisartsen of betrokken specialisten. Ten behoeve van deze communicatie is het EPD of LSP opgezet. Een mogelijkheid tot meekijken via de computer door de u op dat moment behandelende artsen. Indien u hier het nut van inziet mail of bel dan mijn assistente of een van de artsen en en gef aan dat u hier aan wil meedoen.

Hetzelfde geldt voor patienten met een terminale ziekte. Misschien nog wel meer; hen willen we op het hart drukken toestemming te geven voor aansluiting bij het LSP

Alle informatie vindt u op www.VZVZ.nl