CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

Meest recente berichten

HET NIEUWE NORMAAL, HET ZANDPAD NA CORONA

Het Nieuwe Normaal

 

Hoewel dit een hele lap tekst is wil ik u toch dringend verzoeken op dit alles zorgvuldig door te lezen. Het voorkomt onplezierige verrassingen op de praktijk, het draagt bij aan uw veiligheid binnen de muren van Het Zandpad en het zal het nieuwe normaal blijken waarbij veel veranderingen onomkeerbaar zullen blijken.

 

Verantwoording en motivatie

Vanuit onze expertise en middels de voor ons beschikbare informatie moeten we stellen dat de situatie met betrekking tot dit nieuwe virus niet snel voorbij zal zijn. Wij schatten de duur van “het nieuwe normaal” op jaren. Vandaar dat we binnen het Zandpad specifieke maatregelen genomen hebben die, anders dan u van ons gewend bent, weinig flexibiliteit toestaan. Ook voor ons is het wennen en voelt het tegennatuurlijk maar het is een absolute noodzaak.

De Eerste Lijn moet overeind blijven.

Daarom zult u weer dokters in witte jassen gaan zien, assistentes in werkkleding, POH in hun oorspronkelijke uniformen. U zult lege wachtkamers zien. U zult wat langer moeten wachten op niet-spoedeisende consulten. U zult ook zelf de toemeten consulttijd moeten helpen bewaken. Ga maar door. Dit wordt het nieuwe normaal en dat gaat lang duren. Gelukkig hoeven wij geen beslissingen te nemen over economische gevolgen van de nieuwe samenleving maar gezondheidszorg is wel onze verantwoordelijkheid en die nemen we bij deze Niet graag maar noodgedwongen. Maakt u zich geen zorgen om de consultcapaciteit. Die blijft gegarandeerd ook al kan deze steeds vaker ook digitale – of telefonische vorm aannemen

Hieronder vindt u de nieuwe regels, structuur en omgangsvormen binnen de huisartsenpraktijken binnen het Zandpad. We hopen op uw begrip en gevoel voor urgentie want we zijn nog lang niet klaar met COVD 19. Namens Dokter Leijnse en het gehele team: blijf alsjeblieft voorzichtig maar aarzel niet om hulp te vragen als u dit echt nodig vindt. Reken het komende jaar maar niet op een vaccin, wees deze herfst extra alert maar geniet van de ongekend blauwe lucht en het opvallende vogelgekwetter.

 

Nieuwe huisregels Huisartsenpraktijken in het Zandpad

 • Alle behandelaars voeren een twintig minuten schema. Dit moet kunnen leiden tot minimaal bezette, zo niet lege wachtkamers.
 • Overweeg of uw vraag ook in de vorm van E-consult kan. Dit is mail met foto’s, videobellen ( zie daarvoor de instructie in de linker kolom op de website ) etc.
 • Toegang tot de praktijk is alleen mogelijk na telefonische aankondiging
 • Bij hoesten, niezen, reuk- en smaakverlies, koorts of verhoging meldt u dit bij de assistente zodat u tot een oplossing kunt komen
 • Bij gebruik van de lift ontsmet u knoppen en railing met de daarvoor aanwezige alcohol
 • U komt punctueel op de tijd van uw afspraak, niet eerder en niet later.
 • Bij binnenkomst ontsmet u de handen met de aanwezige gel
 • U neemt plaats zover mogelijk van andere wachtenden
 • U raakt geen deurklinken aan: dat wordt voor u gedaan
 • U neemt, na binnen geroepen te zijn, plaats. Zonder handenschudden
 • Raak zo min mogelijk meubilair etc.
 • Uw consult duurt maximaal 20 minuten. Dit is ongeacht de zorgvraag. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van behandelaar en uzelf om deze tijd te bewaken
 • Uw interactie met de assistente, na het consult houdt u zo beknopt mogelijk
 1. Het twintig minuten consult heeft voordelen en nadelen. Daar zijn wij ons terdege van bewust. U heeft, eenmaal binnen, de tijd. Aan de andere kant is de toegang tot uw hulpverlener beperkter. We hopen en verwachten dat deze twee factoren elkaar opheffen

 

Spreekuren Huisartsen

 • De spreekuren van de huisartsen zullen ingedeeld worden in consulten van 20 minuten
 • Dat is ongeacht de klacht waarmee u komt
 • Laat de assistente doen wat de assistente medisch-technisch kan doen.
 • Wij streven naar een lege wachtkamer… bewaak samen met uw arts de u toegemeten tijd.
 • Vermeld bij het maken van de afspraak de reden van uw komst, dan krijgt u voldoende tijd of een afspraak buiten het spitsuur
 • Door deze maatregelen zouden wachten in de wachtkamer en haastconsulten tot het verleden moeten horen
 • Houdt u strikt aan de huisregels zoals die elders zijn opgesomd.
 • Help ook uw huisarts daarbij, voor hem of haar is het ook nieuw.
 • Wees niet geïrriteerd door wachttijden voor uw afspraak, het is een noodzakelijk kwaad.
 • Let wel … spoed is spoed: daarvoor is altijd plek.

 

POH Cardio Vasculair Risico Management

Natasja Korthof heeft haar spreekuren weer geopend voor persoonlijk contact. Zij werkt op dinsdag en woensdag. De consulten zullen langer ingepland worden dan normaal. Dit onderdeel van chronische zorg leent zich maar slecht voor telefonische consultatie.

Let wel, de beschikking over een eigen bloeddrukmeter en weegschaal en kennis van uw lichaamslengte zou al zoveel informatie kunnen geven dat 3 – of 6 maandelijks fysiek bezoek beperkt zou kunnen worden. Het jaarlijks grote bloedonderzoek bij stabiel ingestelde patiënten zou een bezoek op het spreekuur kunnen rechtvaardigen. Het uitgestelde bloedprikken is weer opgestart maar onder gewijzigde voorwaarden zoals vermeld in de paragraaf over de prikpost van het Ikazia. Maar, geen zorgen, we blijven zorg op maat leveren.

 

POH Diabetes Mellitus

Tim Roozendaal start ook zijn spreekuren weer op. Diabetes Mellitus is een ziekte die zich iets beter leent voor management op afstand. Dat zal hij dus ook doen. Jaarcontroles waarbij voetonderzoek, tensiemeting etc. moeten worden uitgevoerd vergen fysieke aanwezigheid en worden ook mogelijk. Slecht gereguleerde diabeten worden uiteraard volgens de regels der kunst vervolgd en behandeld. Het uitgestelde bloedprikken is weer opgestart maar onder gewijzigde voorwaarden zoals vermeld in de paragraaf over de prikpost van het Ikazia

 

POH COPD

Dit is een verhaal apart. Hoewel Corine Schilperoort staat te popelen om mensen weer in ogen te kijken is er een landelijk verbod op het afnemen van longfuncties, inhalatie instructies en alle onderzoeken waarbij geblazen moet worden. Daarnaast is haar clientèle nu juist de kwetsbaarste groep in het geval van onverhoopte besmetting waarvan we, ondanks alle maatregelen in de praktijk, zeker niet willen dat u die bij ons zou kunnen oplopen. Corine zal zorg op maat gaan leveren geheel conform de nieuwste richtlijnen van haar beroepsgroep. Mogelijk wordt daarbij een groter beroep gedaan op uw digitale vaardigheden dan tot op heden.

 

POH Ouderenzorg

Lisa Veerman gaat weer als vanouds als rijdende ambassadrice onze “kwetsbare ouderen” langs. Zij fungeert tenslotte als de mobiele ogen van onze praktijk. Die kunnen we in deze tijd eigenlijk niet missen. Vandaar. Wellicht zal zij zich met beperkte persoonlijke beschermingsmiddelen melden maar zij blijft herkenbaar genoeg om de deur voor open te doen

 

POH GGZ

Marja Vermeij en Carine Weekhout zijn eigenlijk nooit gestopt met hun behandelingen en gesprekken. Alleen van aangezicht tot aangezicht is en blijft voorlopig een probleem. Wij hopen dat de steun die zij u kunnen bieden over de telefoon of met videobellen in de buurt komt van de kwaliteit van hun vroegere werkwijze. Het is wel zo dat zij nog steeds laagdrempelig en met korte wachttijden via uw huisarts beschikbaar zijn.

 

Assistente Spreekuren

Nelly, Lisa en Patricia zijn eigenlijk nooit gestopt met hun spreekuren; ECG, oren uitspuiten, SOA testen, uitstrijkjes, pessaria verwisselen en verder alles wat u van hen gewend bent gaat gewoon door zoals vroeger.

 

Stoppen met Roken Spreekuren

Zowel Corine Schilperoort als Nelly Westerlaken staan klaar om u te helpen het roken vaarwel te zeggen middels intensieve, al da niet medicamenteuze, ondersteuning.