CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

Meest recente berichten

ELEKTRONISCH PATIENTEN DOSSIER EN LSP OP DE HAP

 LSP op de HAP 

Op aandringen van InEen, LHV, NHG en de Patiëntenfederatie heeft het ministerie van VWS het juridisch mogelijk gemaakt dat de huisartsenpost en de SEH tijdelijk ook huisartswaarneemgegevens kunnen inzien van patiënten die hiervoor geen keuze hebben aangegeven. Op die manier kunnen patiënten sneller en adequater worden geholpen tijdens de coronacrisis. Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen.

Op de website www.inzageopdehap.nl vinden jullie informatie voor huisartsenposten en huisartsenpraktijken. In deze mail lichten we de start toe, doen we aanbevelingen voor het werken met de corona opt-in en informeren we jullie over de communicatie naar patiënten en medewerkers.
Het aanmelden van patiënten met een corona opt-in bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) start op woensdag 15 april. Dit gebeurt per Huisarts Informatie Systeem (HIS)-leverancier en gedoseerd over een periode van ongeveer twee weken. Dat is nodig omdat leveranciers niet allemaal tegelijk klaar zijn met de technische voorbereidingen én om de belasting op de systemen te beheersen. Alle onderstaande aanbevelingen gelden dus vanaf 15 april a.s. Na de coronacrisis worden de corona opt-ins teruggedraaid en zijn de gegevens van deze patiënten niet meer beschikbaar via het LSP.

 

Aanbevelingen:

  • Blijf zoals gebruikelijk verifiëren of de gegevens volledig en actueel zijn.

Door de corona opt-in komt de professionele samenvatting van miljoenen extra patiënten beschikbaar bij de huisartsenpost. Maar niet van alle patiënten. De gegevens van mensen die expliciet hebben aangegeven dat zij niet willen dat hun gegevens worden gedeeld, komen ook nu niet beschikbaar. Een check op de juistheid en volledigheid van gegevens blijft daarom van belang.

  • Vraag mondeling toestemming aan de patiënt voor het raadplegen van de gegevens van de huisarts.

Dit is een belangrijke voorwaarde van de Autoriteit Persoonsgegevens voor de corona opt-in. Het advies is om:

  • De triagist bij het eerste contact de mondelinge toestemming te laten vragen.
  • Stemt de patiënt in, dan hoeft er verder niets te gebeuren.
  • Geeft de patiënt geen toestemming, noteer dit dan in de S-regel van het patiëntendossier, zodat:
    • De waarnemend huisarts weet dat de patiënt niet wil dat het dossier wordt geraadpleegd.
    • De eigen huisarts teruggekoppeld krijgt dat de patiënt geen toestemming heeft verleend voor het raadplegen van de gegevens.

Communicatie naar patiënten en medewerkers:

Op www.volgjezorg.nl/corona-opt vinden patiënten informatie over de corona opt-in en kunnen zij hun keuze voor toestemming desgewenst aanpassen. Voor zowel huisartsenpraktijken als voor huisartsenposten komt op woensdag 15 april a.s. een bericht met een visualisatie beschikbaar, dat gebruikt kan worden om patiënten te informeren. Dan delen we ook een poster die medewerkers informeert over de werkwijze op de huisartsenpost en die jullie zelf kunnen printen. Voor meer informatie kunnen medewerkers terecht op www.inzageopdehap.nl.