PRAKTIJK GESLOTEN VOOR NIEUWE PATIENTEN

Na geruime tijd open te zijn geweest voor nieuwe inschrijvingen in onze praktijk hebben we, ondanks de komst van dokter de Bruijn, het maximale aantal patienten dat wij met ons team kunnen behandelen bereikt. De online inschrijvingsformulieren zullen niet meer op de site zichtbaar zijn. We vragen tevens zeer dringend aan patienten die verhuizen buiten Numansdorp een nieuwe huisarts te zoeken in hun nieuwe woonplaats. U heeft daar uiteraard wel enkele weken de tijd voor maar na het verstrijken van een redelijke tijd zullen wij ons gedwongen zien u als reguliere patient uit te schrijven en verwijzen we u voor verdere stappen naar uw zorgverzekeraar om eventueel te bemiddelen met de in uw nieuwe woonplaats werkzame huisartsen. Het spijt ons ten zeerste te moeten constateren dat het huisartsentekort zich nu ook al in Numansdorp zo prangend laat voelen maar het is helaas de bedroevende realiteit. Wij rekenen derhalve op uw begrip.

BAARMOEDERHALS ONDERZOEK

Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden uitgevoerd door een vrouwelijke speciaal opgeleide assistente.  U kunt daartoe ook, mocht u een strikte voorkeur hebben, kiezen voor uw eigen huisarts. Voor een afspraak bij de assistente kunt u telefonisch een afspraak maken, voor een afspraak bij de huisarts kan dit ook online. Mochten er ten tijde van het geplande onderzoek andere klachten van gynaecologische aard bestaan of is gebleken dat dit onderzoek bij u al eerder moeizaam verliep dan heeft een directe afspraak bij een van de huisartsen uiteraard  de voorkeur. Neem voor het Bevolkingsonderzoek altijd uw oproepformulier mee.

KEURINGEN WAARONDER RIJBEWIJS

Rijbewijskeuringen mogen niet worden uitgevoerd door uw huisarts. Gelukkig maar want teleurstellingen en irritaties liggen hier op de loer.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen. Dit kan eenmaal per maand in het Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57 in Oud Beijerland. Voor Informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau; 085-4883616. U kunt ook zelf en datum reserveren via de website www.goedkopekeuringen.nl

Kijk ook op www.regelzorg.nl of bel hen op 088-2323300

LET OP: het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht en ingevuld te worden.

GEMISTE AFSPRAKEN

Volgens een beschikking van de Nederlandsche Zorg Autoriteit zijn wij gerechtigd gemiste afspraken die niet tijdig zijn afgezegd in rekening te brengen bij de patiënt. Het is niet de bedoeling hiertoe over te gaan in gevallen van overmacht, dat spreekt vanzelf. Wij zullen dat ook niet doen. Desalniettemin kunt u in de overige gevallen een rekening van 9,01 Euro met 10 % incassokosten in geval van een enkele afspraak of 18,02 Euro met 10 % incassokosten bij een dubbele afspraak verwachten als uw afspraak niet de dag van te voren is afgezegd. Deze nota moet zijn voldaan voor een eventueel nieuw consult kan plaatsvinden; hetzij contant, waarbij u een kwitantie ontvangt, of via een overschrijving zoals gangbaar.

Het lijkt ons juist u op deze wijze hiervan van te voren op de hoogte te stellen.

TELEFONISCH SPREEKUUR

Iedere dag is er telefonisch spreekuur van 12.15 tot 12.45 hier hoeft u geen afspraak voor te maken, u kunt dan gewoon bellen met het algemene praktijknummer. Als u een terugbelafspraak heeft gemaakt wordt u gebeld. In principe op maandag en vrijdag door Dr. Hopman. Op dinsdag, woensdag en donderdag door Dr. Leijnse. Wilt u zo vriendelijk zijn lopende problemen, onderzoeken of uitslagen daarvan met de aanvragend – of behandelend arts te bespreken ?

WRATTENSPREEKUUR

Iedere woensdagmiddag is er van 12.00 tot 12.30 een “wrattenspreekuur” op afspraak. De assistente behandelt dan goedaardige huidafwijkingen met vloeibare stikstof. Desnoods enkele malen op rij. Het kan voorkomen dat zij u, bij twijfel, terug verwijst naar de huisarts voor een nadere beoordeling. Vooralsnog moeten afspraken hiervoor via de telefoon of aan de balie gemaakt worden.

KEURINGEN w.o. RIJBEWIJS

Rijbewijskeuringen mogen niet worden uitgevoerd door uw huisarts. Gelukkig maar want teleurstellingen en irritaties liggen hier op de loer.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen. Dit kan eenmaal per maand in het Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57 in Oud Beijerland. Voor Informatie en een afspraak belt u naar hat landelijke afsprakenbureau; 085-4883616. U kunt ook zelf en datum reserveren via de website www.goedkopekeuringen.nl

Kijk ook op www.regelzorg.nl of bel hen op 088-2323300

LET OP: het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht en ingevuld te worden.

BAARMOEDERHALSONDERZOEK

Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden uitgevoerd door uw eigen huisarts. U kunt daartoe ook, mocht u een strikte voorkeur hebben, kiezen voor een vrouwelijke speciaal opgeleide assistente. U kunt hiervoor telefonisch en online een afspraak maken. Mochten er ten tijde van het geplande onderzoek andere klachten van gynaecologische aard bestaan of is gebleken dat dit onderzoek bij u al eerder moeizaam verliep dan is een directe afspraak bij een van de huisartsen zowiezo een voordeel. Neem altijd uw oproepformulier mee.

ZORGGROEP HOEKSE WAARD

Wie zijn wij?

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

De huisartsen van de Hoeksche Waard zijn een samenwerkingsverband aan gegaan om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan patiënten met chronische ziekten. De huisartsen willen deze zorg dicht bij huis leveren, dus in de huisartsenpraktijk. Voor de chronische ziekten Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD hebben de huisartsen zorgprogramma’s ontwikkeld.

Wat is een zorgprogramma?

Dit is de naam voor alle behandelingen en begeleiding die de huisartsen met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Diabetes, CVRM en COPD.

Inmiddels heeft de zorggroep voor drie chronische ziekte een zorgprogramma gemaakt: Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD.

Alle huisartsen binnen de Zorggroep Hoeksewaard verlenen de zorg aan hun patiënten met diabetes volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode.

Een groot deel van de huisartsen levert ook voor Hart en Vaatziekten en COPD de zorg volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma’s, zoals diëtisten, internisten, longartsen, diabetes- en longverpleegkundigen. Hiermee beoogt de Zorggroep mogelijke complicaties bij patiënten met diabetes, Hart en Vaatziekten of COPD te voorkomen, of in ieder geval sterk te verminderen.

Toekomst

De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard wil de zorg ook voor andere chronische aandoeningen verder ontwikkelen en zal de komende jaren hier zorgprogramma’s voor ontwikkelen. Het zal altijd gaan om chronische ziekten waar grote groepen patiënten aan lijden, en waarbij intensieve zorg de klachten kan reduceren of erger kan voorkomen. Wanneer u voor een zorgprogramma in aanmerking komt, zal uw huisarts u hierover informeren.

Website en contact

Via de Website www.zorggroephoeksewaard.nl kunt u alle belangrijke informatie lezen, adressen vinden, commentaar achter laten en vragen stellen.