BLOEDAFNAME ALLEEN OP AFSPRAAK

Bloedprikken Prikpost Ikazia Zandpad

De bloedprikservice van het Ikazia in ons pand is alleen voor patienten uit onze eigen praktijken. U mag ook komen met formulieren van specialisten uit het Ikazia maar alleen als u hier patient bent en op afspraak

 • Houdt u aan de nieuwe geldende huisregels. We hopen dat het nooit zover zal moeten komen dat we patiënten definitief de deur moeten wijzen
 • Bloedprikken zal alleen nog maar gebeuren op afspraak.
 • Dit zal gebeuren via een 7,5 minuten schema.
 • De agenda hiervoor wordt bijgehouden door de doktersassistenten van beide praktijken.
 • U hoeft dus in principe niet meer te wachten
 • Kom niet te vroeg en niet te laat. Bent u onverhoopt te laat maak dan een nieuwe afspraak, bent u te vroeg: wacht dan buiten.
 • De priktijden zijn veranderd: 08.00 tot 11.00 uur op werkdagen
 • Per ochtend hebben wij twee spoedplekken gereserveerd
 • Thuisprikken gebeurt alleen nog op dinsdagochtend en donderdagochtend.
 • Geef bij thuisprikken en bloedafname op de praktijk van te voren aan of u hoest, niest, koorts hebt etc. Laat de prikzusters geen risico lopen: ze zijn dun gezaaid en de thuisprikservice zou zomaar kunnen ophouden te bestaan.
 • Voor bloedafname in de Buitensluis is een apart protocol, maar voor familieleden kan ik zeggen dat dat waterdicht geregeld is

 

HET NIEUWE NORMAAL, HET ZANDPAD NA CORONA

Het Nieuwe Normaal

 

Hoewel dit een hele lap tekst is wil ik u toch dringend verzoeken op dit alles zorgvuldig door te lezen. Het voorkomt onplezierige verrassingen op de praktijk, het draagt bij aan uw veiligheid binnen de muren van Het Zandpad en het zal het nieuwe normaal blijken waarbij veel veranderingen onomkeerbaar zullen blijken.

 

Verantwoording en motivatie

Vanuit onze expertise en middels de voor ons beschikbare informatie moeten we stellen dat de situatie met betrekking tot dit nieuwe virus niet snel voorbij zal zijn. Wij schatten de duur van “het nieuwe normaal” op jaren. Vandaar dat we binnen het Zandpad specifieke maatregelen genomen hebben die, anders dan u van ons gewend bent, weinig flexibiliteit toestaan. Ook voor ons is het wennen en voelt het tegennatuurlijk maar het is een absolute noodzaak.

De Eerste Lijn moet overeind blijven.

Daarom zult u weer dokters in witte jassen gaan zien, assistentes in werkkleding, POH in hun oorspronkelijke uniformen. U zult lege wachtkamers zien. U zult wat langer moeten wachten op niet-spoedeisende consulten. U zult ook zelf de toemeten consulttijd moeten helpen bewaken. Ga maar door. Dit wordt het nieuwe normaal en dat gaat lang duren. Gelukkig hoeven wij geen beslissingen te nemen over economische gevolgen van de nieuwe samenleving maar gezondheidszorg is wel onze verantwoordelijkheid en die nemen we bij deze Niet graag maar noodgedwongen. Maakt u zich geen zorgen om de consultcapaciteit. Die blijft gegarandeerd ook al kan deze steeds vaker ook digitale – of telefonische vorm aannemen

Hieronder vindt u de nieuwe regels, structuur en omgangsvormen binnen de huisartsenpraktijken binnen het Zandpad. We hopen op uw begrip en gevoel voor urgentie want we zijn nog lang niet klaar met COVD 19. Namens Dokter Leijnse en het gehele team: blijf alsjeblieft voorzichtig maar aarzel niet om hulp te vragen als u dit echt nodig vindt. Reken het komende jaar maar niet op een vaccin, wees deze herfst extra alert maar geniet van de ongekend blauwe lucht en het opvallende vogelgekwetter.

 

Nieuwe huisregels Huisartsenpraktijken in het Zandpad

 • Alle behandelaars voeren een twintig minuten schema. Dit moet kunnen leiden tot minimaal bezette, zo niet lege wachtkamers.
 • Overweeg of uw vraag ook in de vorm van E-consult kan. Dit is mail met foto’s, videobellen ( zie daarvoor de instructie in de linker kolom op de website ) etc.
 • Toegang tot de praktijk is alleen mogelijk na telefonische aankondiging
 • Bij hoesten, niezen, reuk- en smaakverlies, koorts of verhoging meldt u dit bij de assistente zodat u tot een oplossing kunt komen
 • Bij gebruik van de lift ontsmet u knoppen en railing met de daarvoor aanwezige alcohol
 • U komt punctueel op de tijd van uw afspraak, niet eerder en niet later.
 • Bij binnenkomst ontsmet u de handen met de aanwezige gel
 • U neemt plaats zover mogelijk van andere wachtenden
 • U raakt geen deurklinken aan: dat wordt voor u gedaan
 • U neemt, na binnen geroepen te zijn, plaats. Zonder handenschudden
 • Raak zo min mogelijk meubilair etc.
 • Uw consult duurt maximaal 20 minuten. Dit is ongeacht de zorgvraag. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van behandelaar en uzelf om deze tijd te bewaken
 • Uw interactie met de assistente, na het consult houdt u zo beknopt mogelijk
 1. Het twintig minuten consult heeft voordelen en nadelen. Daar zijn wij ons terdege van bewust. U heeft, eenmaal binnen, de tijd. Aan de andere kant is de toegang tot uw hulpverlener beperkter. We hopen en verwachten dat deze twee factoren elkaar opheffen

 

Spreekuren Huisartsen

 • De spreekuren van de huisartsen zullen ingedeeld worden in consulten van 20 minuten
 • Dat is ongeacht de klacht waarmee u komt
 • Laat de assistente doen wat de assistente medisch-technisch kan doen.
 • Wij streven naar een lege wachtkamer… bewaak samen met uw arts de u toegemeten tijd.
 • Vermeld bij het maken van de afspraak de reden van uw komst, dan krijgt u voldoende tijd of een afspraak buiten het spitsuur
 • Door deze maatregelen zouden wachten in de wachtkamer en haastconsulten tot het verleden moeten horen
 • Houdt u strikt aan de huisregels zoals die elders zijn opgesomd.
 • Help ook uw huisarts daarbij, voor hem of haar is het ook nieuw.
 • Wees niet geïrriteerd door wachttijden voor uw afspraak, het is een noodzakelijk kwaad.
 • Let wel … spoed is spoed: daarvoor is altijd plek.

 

POH Cardio Vasculair Risico Management

Natasja Korthof heeft haar spreekuren weer geopend voor persoonlijk contact. Zij werkt op dinsdag en woensdag. De consulten zullen langer ingepland worden dan normaal. Dit onderdeel van chronische zorg leent zich maar slecht voor telefonische consultatie.

Let wel, de beschikking over een eigen bloeddrukmeter en weegschaal en kennis van uw lichaamslengte zou al zoveel informatie kunnen geven dat 3 – of 6 maandelijks fysiek bezoek beperkt zou kunnen worden. Het jaarlijks grote bloedonderzoek bij stabiel ingestelde patiënten zou een bezoek op het spreekuur kunnen rechtvaardigen. Het uitgestelde bloedprikken is weer opgestart maar onder gewijzigde voorwaarden zoals vermeld in de paragraaf over de prikpost van het Ikazia. Maar, geen zorgen, we blijven zorg op maat leveren.

 

POH Diabetes Mellitus

Tim Roozendaal start ook zijn spreekuren weer op. Diabetes Mellitus is een ziekte die zich iets beter leent voor management op afstand. Dat zal hij dus ook doen. Jaarcontroles waarbij voetonderzoek, tensiemeting etc. moeten worden uitgevoerd vergen fysieke aanwezigheid en worden ook mogelijk. Slecht gereguleerde diabeten worden uiteraard volgens de regels der kunst vervolgd en behandeld. Het uitgestelde bloedprikken is weer opgestart maar onder gewijzigde voorwaarden zoals vermeld in de paragraaf over de prikpost van het Ikazia

 

POH COPD

Dit is een verhaal apart. Hoewel Corine Schilperoort staat te popelen om mensen weer in ogen te kijken is er een landelijk verbod op het afnemen van longfuncties, inhalatie instructies en alle onderzoeken waarbij geblazen moet worden. Daarnaast is haar clientèle nu juist de kwetsbaarste groep in het geval van onverhoopte besmetting waarvan we, ondanks alle maatregelen in de praktijk, zeker niet willen dat u die bij ons zou kunnen oplopen. Corine zal zorg op maat gaan leveren geheel conform de nieuwste richtlijnen van haar beroepsgroep. Mogelijk wordt daarbij een groter beroep gedaan op uw digitale vaardigheden dan tot op heden.

 

POH Ouderenzorg

Lisa Veerman gaat weer als vanouds als rijdende ambassadrice onze “kwetsbare ouderen” langs. Zij fungeert tenslotte als de mobiele ogen van onze praktijk. Die kunnen we in deze tijd eigenlijk niet missen. Vandaar. Wellicht zal zij zich met beperkte persoonlijke beschermingsmiddelen melden maar zij blijft herkenbaar genoeg om de deur voor open te doen

 

POH GGZ

Marja Vermeij en Carine Weekhout zijn eigenlijk nooit gestopt met hun behandelingen en gesprekken. Alleen van aangezicht tot aangezicht is en blijft voorlopig een probleem. Wij hopen dat de steun die zij u kunnen bieden over de telefoon of met videobellen in de buurt komt van de kwaliteit van hun vroegere werkwijze. Het is wel zo dat zij nog steeds laagdrempelig en met korte wachttijden via uw huisarts beschikbaar zijn.

 

Assistente Spreekuren

Nelly, Lisa en Patricia zijn eigenlijk nooit gestopt met hun spreekuren; ECG, oren uitspuiten, SOA testen, uitstrijkjes, pessaria verwisselen en verder alles wat u van hen gewend bent gaat gewoon door zoals vroeger.

 

Stoppen met Roken Spreekuren

Zowel Corine Schilperoort als Nelly Westerlaken staan klaar om u te helpen het roken vaarwel te zeggen middels intensieve, al da niet medicamenteuze, ondersteuning.

 

 

 

 

 

ELEKTRONISCH PATIENTEN DOSSIER EN LSP OP DE HAP

 LSP op de HAP 

Op aandringen van InEen, LHV, NHG en de Patiëntenfederatie heeft het ministerie van VWS het juridisch mogelijk gemaakt dat de huisartsenpost en de SEH tijdelijk ook huisartswaarneemgegevens kunnen inzien van patiënten die hiervoor geen keuze hebben aangegeven. Op die manier kunnen patiënten sneller en adequater worden geholpen tijdens de coronacrisis. Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen.

Op de website www.inzageopdehap.nl vinden jullie informatie voor huisartsenposten en huisartsenpraktijken. In deze mail lichten we de start toe, doen we aanbevelingen voor het werken met de corona opt-in en informeren we jullie over de communicatie naar patiënten en medewerkers.
Het aanmelden van patiënten met een corona opt-in bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) start op woensdag 15 april. Dit gebeurt per Huisarts Informatie Systeem (HIS)-leverancier en gedoseerd over een periode van ongeveer twee weken. Dat is nodig omdat leveranciers niet allemaal tegelijk klaar zijn met de technische voorbereidingen én om de belasting op de systemen te beheersen. Alle onderstaande aanbevelingen gelden dus vanaf 15 april a.s. Na de coronacrisis worden de corona opt-ins teruggedraaid en zijn de gegevens van deze patiënten niet meer beschikbaar via het LSP.

 

Aanbevelingen:

 • Blijf zoals gebruikelijk verifiëren of de gegevens volledig en actueel zijn.

Door de corona opt-in komt de professionele samenvatting van miljoenen extra patiënten beschikbaar bij de huisartsenpost. Maar niet van alle patiënten. De gegevens van mensen die expliciet hebben aangegeven dat zij niet willen dat hun gegevens worden gedeeld, komen ook nu niet beschikbaar. Een check op de juistheid en volledigheid van gegevens blijft daarom van belang.

 • Vraag mondeling toestemming aan de patiënt voor het raadplegen van de gegevens van de huisarts.

Dit is een belangrijke voorwaarde van de Autoriteit Persoonsgegevens voor de corona opt-in. Het advies is om:

 • De triagist bij het eerste contact de mondelinge toestemming te laten vragen.
 • Stemt de patiënt in, dan hoeft er verder niets te gebeuren.
 • Geeft de patiënt geen toestemming, noteer dit dan in de S-regel van het patiëntendossier, zodat:
  • De waarnemend huisarts weet dat de patiënt niet wil dat het dossier wordt geraadpleegd.
  • De eigen huisarts teruggekoppeld krijgt dat de patiënt geen toestemming heeft verleend voor het raadplegen van de gegevens.

Communicatie naar patiënten en medewerkers:

Op www.volgjezorg.nl/corona-opt vinden patiënten informatie over de corona opt-in en kunnen zij hun keuze voor toestemming desgewenst aanpassen. Voor zowel huisartsenpraktijken als voor huisartsenposten komt op woensdag 15 april a.s. een bericht met een visualisatie beschikbaar, dat gebruikt kan worden om patiënten te informeren. Dan delen we ook een poster die medewerkers informeert over de werkwijze op de huisartsenpost en die jullie zelf kunnen printen. Voor meer informatie kunnen medewerkers terecht op www.inzageopdehap.nl.

ONLINE AGENDA OP TERMIJN WEER OPEN MAAR DAN VIA MIJNGEZONDHEID.NET

Vanaf 16-3-2020 was de online-agenda voor  onbepaalde tijd gesloten. De reden hiervoor was dat we strikt overzicht wilden hebben wie waarvoor de praktijk zou bezoeken. In principe waren alleen mensen met acute, MEER OF MINDER ernstige klachten welkom maar wel na telefonische aanmelding. Zaken als plekjes, vlekjes kunnen gefotografeerd via Email, gesprekken via een videoconsult of telefoon, kortom in samenspraak met de assistente kwam u er met ons altijd wel uit . Het hervatten van periodieke controles werden langzaam weer opgestart worden maar sommige zaken, zeker als we daarbij het ziekenhuis of andere instanties nodig hadden, moesten wachten tot de “intelligente lockdown” van Nederland zou zijn opgeheven. Nou… dat kan dus dus wel even duren.

Wanneer wij de mogelijkheid tot het online maken van afspraken gaan hervatten zal dat via MijnGezondheid.net zijn of via de bijbehorende app MedGemak. Via de link midden op de homepage onder OPEN kunt u alles lezen over deze mogelijkheid die nog veel meer mogelijk heden bevat. Maak hier gebruik van; het opent een scala van communicatiemogelijkheden met de praktijk en geeft snel inzicht in specialistenbrieven en laboratoriumuitslagen, al dan niet voorzien van mijn commentaar.

PRAKTIJK ONDERSTEUNING KWETSBARE OUDEREN

Een van mijn assistentes, Lisa Veerman, is zich aan het voorbereiden op haar opleiding POH Ouderenzorg. Al geruime tijd legt zij namens mij visites af bij kwetsbare, zieke of vereenzamende ouderen. Hierbij fungeert zij als de ogen en de oren van de huisarts die natuurlijk ook nog steeds met regelmaat zijn gezicht laat zien. Het aantal patienten uit de genoemde groep neemt zou schrikbarend toe en mantelzorgers worden dermate overbelast dat een bevlogen en doortastende assistente met veel gevoel voor deze groep patienten een enorme aanwinst voor alle betrokkenen zal gaan blijken.

REANIMATIEVERBODEN ETC

Een behoolijk aantal patienten heeft wensen omtrent reanimatie, ziekenhuisopnames, beademing, behandelverboden, IC opnames, beschikkingstelling aan de wetenschap en euthanasie laten opnemen in hun dossier. Maar dit dossies is alleen tijdens werkuren zichtbaar en al helemaal niet in ziekenhuizen. Mocht u zo’n wens gedeponeerd hebben dan is het niet onlogiscg dat deze dan ook bekend kan zijn in noodgevallen in alle uren en alle dagen. Hiervoor is het LSP opgericht dat dat mogelijk maakt voor de u op dat moment behandelende arts. Mocht u deze mogelijkheid willen inschakelen; mail of bel dan mijn assistente of een van de artsen. Informatie kunt u vinden op www.VZVZ.nl