POH GGZ KOMSTBESTENDIG ?

Na het vertrek van Joyce van der Helm heeft ook Marja Vermeij onze praktijk te gaan verlaten om van haar welverdiende pensioen te gaan genieten. Dit betekent dat na 1 september er slechts een middag psychologische zorg zal resteren. Psychologen en Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen zijn buiten gewoon dun gezaaid. Allebei de huisartsenpraktijken zien dus een enorme verarming van het zorgaanbod op het Zandpad aankomen, met haar korte wachttijden. We vrezen dat we tegen die tijd nog alleen maar elektronische verwijzingen kunnen doen met maanden wachtlijst voor alleen al de Intake. Het is slecht te verkroppen dat de zorgverschraling nu ook op de deuren van het Zandpad klopt. De arbeidskrapte onder het verzorgend personeel ook binnen de huisartsenzorg neemt dramatische vormen aan.

We zullen er het maximale aan doen om deze onheilspellende tendens in ieder geval lokaal te keren.

WELKOM ELS VOGELAAR

Na het vertrek Natasja Korthof zal Els Vogelaar het stokje overnemen. Alle hart- en vaatpatienten en patienten met een hoge bloedruk of hoog risico zullen onder de zorg van Els, Dokter de Bruijne en mijzelf vallen. Een heleboel afspraken zijn al doorgepland, er zullen nog de nodige afspraken verstuurd worden zodat deze vorm van chronische zorg weer als vanouds verleend kan worden. Els is bijna 20 jaar werkzaam geweest in Delfshaven, een zeer gemeleerde praktijk, dus mogen we haar door de wol geverfd noemen. Wegens haar zeer recente verhuizing naar Numansdorp zocht zij, gelukkig voor ons, een baan in de nabije omgeving. Wat fijn was om te zien is het feit dat ze zachtjes begon te stralen toen wij haar vertelden over onze praktijkfilosofie en de vriendelijke welwillende houding van vrijwel al onze patienten.

Naast POH zal Els ook een dag per week fungeren als assistente zodat op den duur vrijwel allen van u met haar te maken zullen krijgen aan de telefoon of  de balie.

AFSCHEID JOYCE VAN DER HELM

Geruime tijd gelede gaf de Nestrix van onze 3 Praktijk Ondersteunsters GGZ aan een dag per week minder te gaan werken. Ze was tenslotte al bijna pensioen gerechtigd en was ongeveer 14 jaar geleden bij ons komen werken toen haar functie ook nog een beetje uitgevonden moest worden. Zoals u allemaal wel weet is de GGZ in Nederland erg afgegleden; zeker de grote instituten lijken wel vestigingen ontworpen om patienten buiten te houden in plaats van te verwelkomen voor behandelingen die zo enorm veel voor patienten en hun omgeving kunen betekenen. Met onze praktijkondersteunsters konden wij dicht bij huis behandelingen aanbieden waarbij huisarts en POH als team konden optreden met wachttijden van hooguit enkele weken, spoed kon er altijd wel tussendoor.

Om dit gat in het team op te vullen kwam Joyce van der Helm solliciteren; een wat jongere professional met veel energie en veel relevante specialisaties. Na enkele weken bleken ook haar betrokkenheid, creativiteit en slagvaardigheid. We ( het team ) hadden al snel een buitengewone band, evenals een groot aantal patienten. Korte tijd geleden gaf zij echter aan dat er actief op haar gejaagd was door een toonaangevende GGZ Instelling die een brede casuistiek en allerlei opleidingen aan kon bieden inclusief een vast contract. Eigenlijk hoefde ze haar wensen en eisenpakket maar op tafel te leggen en hoefde nauwelijks te onderhandelen.

Gelopen race dus die wij helaas – maar begrijpelijk verloren.

Tot het laatste uur hebben we haar volle inzet kunnen zien en die was indrukwekkend. We missen haar nu al en dat staat los van het feit dat we waarschijnlijk geen opvolging zullen kunnen vinden. De spoeling is buitengewoon dun en detacheerbureaus buiten dit dusdanig uit dat het voor een huisartsen praktijk in een dorp een onhaalbare kaart gaat lijken.

We wensen Joyce een vervullende en warme tijd bij haar nieuwe werkgever en zien haar met lede ogen gaan.

 

AFSCHEID VAN NATASJA KORTHOF

Hoewel lang niet iedereen van u professioneel in aanraking is geweest met deze zeer begaafde gespecialiseerde verpleegster cq POH wil ik toch ook op deze plaats afscheid van haar nemen, ook beindigde ze haar werkzaamheden reeds eind maart. Alvorens zij de rol van POH Cardiovasculair Risicomanagent op zich nam de laatste jaren was zij ons al eerder te hulp geschoten bij ziekte van Corinne Schilperoort en Tim Roozendaal hetgeen haar veelzijdigheid wel schetst. Typerend voor haar was het bevragen van patienten over factoren en levensgebeurtenissen die soms maar zijdelings met de strikte inhoud van het consult te maken hadden. Zeer velen stelde dat erg op prijs. Enkele weken geleden kruiste een aanbieding voor een andere functie, met zeer veel meer uitdaging, haar weg. Voor iemand met haar kwaliteiten en op een punt in haar leven dat een nieuwe grote uitdaging een aanbod was dat niet af te slaan was gaf zij in februari aan te vertrekken per eind maart. De rersterende  maand heeft zij gebruikt om een vrijwel geheel gebaand pad voor haar opvolgster te scheppen. Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor.

Tijdens haar afscheid gaf zij aan met zeer veel plezier in Numansdorp gewerkt te hebben, niet in de laatste plaats door de bejegening die haar door ten deel viel. Elke dag was een feestje. Ook voor ons.

We wensen Natasja “een knetterende baan met alle uitdagingen die ze zoekt en daarnaast een werkplek die haar net zo werkvreugde brengt als Numansdorp” om haar maar even te citeren.

EMAIL CONSULTEN UITSLUITEND VIA MIJNGEZONDHEID.NET

Met de komst van mijn gezondheid.net is er een zeer gebruiksvriendelijke mogelijkheid ontstaan om elektronisch consulten te verrichten en eventuele foto’s en bijlagen bij te voegen. Het buitengewoon grote voordeel is dat uw vraag en het antwoord integraal, met eventuele bijlagen, integraal in uw dossier worden opgenomen. Per 1 juli krijgt u van mij bij vragen via info@leijnsehuisarts.nl en leijnse@leijnsehuisarts.nl een retourmail met het verzoek opnieuw uw vraag via bovengenoemd platform te stellen.

Overigens gaan we langzaam weer naar het gebruik van de elektronische agenda toe. Het programma dat tot op heden daarvoor gebruikt werd, Digistente, zal niet meer terugkeren. In plaats daarvan zal de praktijk agenda eveneens alleen toegankelijk zijn via mijngezondheid.net .

Kortom maak een account aan voor ieder gezinslid ouder dan 16 jaar via uw – of diens DigiD.

Ik denk dat u daarna niet meer terug wilt naar het “oude normaal”

CHECK UW VACCINATIE REGISTRATIE OP MIJNRIVM.NL

Hoewel alle Covid 19 vaccinaties gegeven in mijn praktijk met zorg en bij herhaling zijn aangemeld bij het RIVM te samen met uw Opt-In krijgen wij vragen over ontbrekende registraties bij het RIVM zoals te raadplegen op www.mijnRIVM.nl. Dat spijt ons zeer. Het heeft alle aandacht van de grote automatiseerder, waarbij ik aangesloten ben, en het RIVM. Met de vakanties voor de deur is dat een wankele belofte.

Dat begrijpen wij heel goed. Daar willen we dus wat aan doen.

Er is een manier om buiten de gebruikelijke kaders uw vaccinatie af te melden. Dat gebeurt handmatig. Een hoop werk, maar goed. Mocht u uw eerste Astra Zeneca vaccinatie nog niet terug kunnen vinden op de genoemde website laat dat dan via een mail naar info@leijnsehuisarts.nl weten. Dan maken wij de aanmelding alsnog een tweede keer in orde. De ervaring leert dat de afmelding binnen een week geregistreerd is.

We hopen dat de huidige meldingen een uitzondering zijn.

PRAKTIJK GESLOTEN VOOR NIEUWE PATIENTEN

Na geruime tijd open te zijn geweest voor nieuwe inschrijvingen in onze praktijk hebben we, ondanks de komst van dokter de Bruijn, het maximale aantal patienten dat wij met ons team kunnen behandelen bereikt. De online inschrijvingsformulieren zullen niet meer op de site zichtbaar zijn. We vragen tevens zeer dringend aan patienten die verhuizen buiten Numansdorp een nieuwe huisarts te zoeken in hun nieuwe woonplaats. U heeft daar uiteraard wel enkele weken de tijd voor maar na het verstrijken van een redelijke tijd zullen wij ons gedwongen zien u als reguliere patient uit te schrijven en verwijzen we u voor verdere stappen naar uw zorgverzekeraar om eventueel te bemiddelen met de in uw nieuwe woonplaats werkzame huisartsen. Het spijt ons ten zeerste te moeten constateren dat het huisartsentekort zich nu ook al in Numansdorp zo prangend laat voelen maar het is helaas de bedroevende realiteit. Wij rekenen derhalve op uw begrip.

THUISARTS.NL

 

 

 

 

 

 

 

Klik op logo voor directe toegang

 

Voor wie is deze site bedoeld?

Thuisarts.nl is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en ziekte:

 • als u gezond wilt blijven
 • als u wilt weten wat u zelf aan klachten kunt doen
 • als u wilt weten hoe u met uw klachten om kunt gaan
 • als u wilt weten wie u kan helpen
 • als u wilt weten of u naar de (huis)arts moet gaan
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw (huis)arts
 • als u de uitleg en adviezen van uw (huis)arts nog eens na wilt lezen

Artsen en andere mensen in de zorg gebruiken Thuisarts.nl bij hun uitleg aan u.

Wat biedt Thuisarts.nl?

Elke tekst begint met een paar belangrijke punten: In het kort. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als:

 • Wat merk ik?
 • Waardoor komt het?
 • Wat kan ik er zelf aan doen?
 • Welke behandelingen zijn er? Kan ik kiezen? Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wanneer moet ik de huisarts of specialist bellen?

Filmpjes, plaatjes en tekeningen geven extra uitleg.

Wie maken Thuisarts.nl?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) maakt Thuisarts.nl. Een deel van de informatie maken we samen met:

 • de Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
 • de Alliantie Kwaliteit GGz (Akwa GGZ)
 • de Patiëntenfederatie Nederland

Met welk geld wordt Thuisarts.nl gemaakt?

Thuisarts wordt gemaakt met geld van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Alle huisartsen die lid zijn van het NHG betalen hier aan mee. Thuisarts.nl krijgt geen geld van bedrijven die winst willen maken, zoals farmaceutische bedrijven. Thuisarts.nl krijgt ook geen giften en geld van sponsors.

MIJN GEZONDHEIDSNET EHEALTH

 

 

 

 

Recent ontving u een bericht van MijnGezondheids.net ( MGn ) met de mogelijkheid mijn praktijk te verzoeken om vrije inzage

in uw medisch dossier binnen mijn praktijk. Velen hebben al gereageerd en wij geven dan ook onmiddellijk uw dossier aan u vrij.

Mocht u geen mailing hierover hebben gehad, dan beschikten wij niet over uw juiste Emailadres. Dat kan eenvoudig hersteld worden.

Als u deze link volgt komt u bij een aanmeldformulier

Volg deze link

 

 

 

 

 

 

U geeft aan dat u patient bent in mijn praktijk en vult uw gegevens in. Daarop volgt een verzoek aan mij uw dossier aan u vrij te geven hetgeen per ommegaande geschiedt.

Dan opent u een account op MijnGezondheid.net  via een identificatie met DigiD

U kunt via deze persoonlijke en beveiligde omgeving een groot aantal dingen regelen

 • een herhaalrecept aanvragen
 • een vraag stellen op het tijdstip dat het u uitkomt
 • een deel van uw medisch dossier inzien
 • de uitslag van uw laboratoriumonderzoek en het advies van uw arts bekijken
 • Uitslagen van rontgenfoto’s, MRI scans, kweken, onderzoek van biopten etc
 • E-consulten, eventueel met foto’s, aanvragen.
Volg deze link

Voor alle informatie omtrent

deze dienstsurft u naar

https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten/  

 

Hier moet wel bij gezegd worden dat het openen van de functie “online afspraken maken” voorlopig niet aan de orde is.

U vindt de redenen daarvoor in een aparte tekst, te benaderen via de homepagina van deze website.

 

U kunt uw dossier en uw account op https://mijnGezondheid.net ook openen op uw mobiele telefoon of tablet met een app zoals u hier onder kunt lezen.

De App voor uw telefoon heet MedGemak en heeft dit logo:

U kunt dit vinden in de Appstore en Playstore.

U activeert de app middels uw eerder gemaakte account

op MijnGezondheids.net en u heeft dan mobiel dezelfde mogelijkheden als op uw PC of laptop.

Inmiddels ziet onze praktijk heel duidelijk de voordelen, mogelijkheden en veiligheid van deze service.

We willen hem dan ook heel graag bij u aanbevelen.

EMAIL en GSM

Communicatie verloopt steeds vaker via Email in combinatie met SMS voor dubbele autentificatie. Van veel mensen hebben wij een – of geen van beiden. Dit wordt in de toekomst steeds belangrijker. Voor verwijzingen naar ziekenhuizen via zorgdomein, voor het doorgeven van uitslagen maar minstens zo belangrijk om u te kunnen attenderen op veranderingen op de website over activiteiten, maatregelen, aanbevelingen en ga maar door. Kunt u hier zorg voor dragen via de assistente ? Uiteraard veilig via info@leijnsehuisarts.nl ! Bij voorbaat dank.