SECURE ZORGMAIL en AVG

Dit betekent dat u van ons antwoord krijgt op uw E-consulten via een versleuteld webmail kanaal dat u moet openen met een apart verstuurde code. Dit kan ook per SMS als u in uw E-consult uw mobiele nummer vermeldt. Er verandert verder niets. Later zullen wij met u allen een overeenkomst moeten afsluiten waarin wij duidelijk maken hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten hierin zijn alsmede onze plichten. U ziet dit vanzelf in de loop van het jaar.

KWETSBARE PATIENTEN

Er zijn veel patienten, veelal ouderen, meet meerdere aandoeningen. Bij hen kunnen de omstandigheden snel wijzigen en moet het beleid ook acuut kunnen worden veranderd. Hiervoor is inzicht nodig in actuele medicatie, recente bezoeken van de huisarts en specialistische consulten. Ok moeten afspraken over al of geen ziekenhuisopnames, reanimatie, beademing en IC opnames helder zijn en toegankelijk zijn voor dienstdoende huisartsen of betrokken specialisten. Ten behoeve van deze communicatie is het EPD of LSP opgezet. Een mogelijkheid tot meekijken via de computer door de u op dat moment behandelende artsen. Indien u hier het nut van inziet mail of bel dan mijn assistente of een van de artsen en en gef aan dat u hier aan wil meedoen.

Hetzelfde geldt voor patienten met een terminale ziekte. Misschien nog wel meer; hen willen we op het hart drukken toestemming te geven voor aansluiting bij het LSP

Alle informatie vindt u op www.VZVZ.nl

REANIMATIEVERBODEN ETC

Een behoolijk aantal patienten heeft wensen omtrent reanimatie, ziekenhuisopnames, beademing, behandelverboden, IC opnames, beschikkingstelling aan de wetenschap en euthanasie laten opnemen in hun dossier. Maar dit dossies is alleen tijdens werkuren zichtbaar en al helemaal niet in ziekenhuizen. Mocht u zo’n wens gedeponeerd hebben dan is het niet onlogiscg dat deze dan ook bekend kan zijn in noodgevallen in alle uren en alle dagen. Hiervoor is het LSP opgericht dat dat mogelijk maakt voor de u op dat moment behandelende arts. Mocht u deze mogelijkheid willen inschakelen; mail of bel dan mijn assistente of een van de artsen. Informatie kunt u vinden op www.VZVZ.nl

GEMISTE AFSPRAKEN

Volgens een beschikking van de Nederlandsche Zorg Autoriteit zijn wij gerechtigd gemiste afspraken die niet tijdig zijn afgezegd in rekening te brengen bij de patiënt. Het is niet de bedoeling hiertoe over te gaan in gevallen van overmacht, dat spreekt vanzelf. Wij zullen dat ook niet doen. Desalniettemin kunt u in de overige gevallen een rekening van 9,01 Euro met 10 % incassokosten in geval van een enkele afspraak of 18,02 Euro met 10 % incassokosten bij een dubbele afspraak verwachten als uw afspraak niet de dag van te voren is afgezegd. Deze nota moet zijn voldaan voor een eventueel nieuw consult kan plaatsvinden; hetzij contant, waarbij u een kwitantie ontvangt, of via een overschrijving zoals gangbaar.

Het lijkt ons juist u op deze wijze hiervan van te voren op de hoogte te stellen.

TELEFONISCH SPREEKUUR

Iedere dag is er telefonisch spreekuur van 12.15 tot 12.45 hier hoeft u geen afspraak voor te maken, u kunt dan gewoon bellen met het algemene praktijknummer. Als u een terugbelafspraak heeft gemaakt wordt u gebeld. In principe op maandag en vrijdag door Dr. Hopman. Op dinsdag, woensdag en donderdag door Dr. Leijnse. Wilt u zo vriendelijk zijn lopende problemen, onderzoeken of uitslagen daarvan met de aanvragend – of behandelend arts te bespreken ?

WRATTENSPREEKUUR

Iedere woensdagmiddag is er van 12.00 tot 12.30 een “wrattenspreekuur” op afspraak. De assistente behandelt dan goedaardige huidafwijkingen met vloeibare stikstof. Desnoods enkele malen op rij. Het kan voorkomen dat zij u, bij twijfel, terug verwijst naar de huisarts voor een nadere beoordeling. Vooralsnog moeten afspraken hiervoor via de telefoon of aan de balie gemaakt worden.

KEURINGEN w.o. RIJBEWIJS

Rijbewijskeuringen mogen niet worden uitgevoerd door uw huisarts. Gelukkig maar want teleurstellingen en irritaties liggen hier op de loer.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen. Dit kan eenmaal per maand in het Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57 in Oud Beijerland. Voor Informatie en een afspraak belt u naar hat landelijke afsprakenbureau; 085-4883616. U kunt ook zelf en datum reserveren via de website www.goedkopekeuringen.nl

Kijk ook op www.regelzorg.nl of bel hen op 088-2323300

LET OP: het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht en ingevuld te worden.

BAARMOEDERHALSONDERZOEK

Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden uitgevoerd door uw eigen huisarts. U kunt daartoe ook, mocht u een strikte voorkeur hebben, kiezen voor een vrouwelijke speciaal opgeleide assistente. U kunt hiervoor telefonisch en online een afspraak maken. Mochten er ten tijde van het geplande onderzoek andere klachten van gynaecologische aard bestaan of is gebleken dat dit onderzoek bij u al eerder moeizaam verliep dan is een directe afspraak bij een van de huisartsen zowiezo een voordeel. Neem altijd uw oproepformulier mee.

ZORGGROEP HOEKSE WAARD

Wie zijn wij?

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

De huisartsen van de Hoeksche Waard zijn een samenwerkingsverband aan gegaan om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan patiënten met chronische ziekten. De huisartsen willen deze zorg dicht bij huis leveren, dus in de huisartsenpraktijk. Voor de chronische ziekten Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD hebben de huisartsen zorgprogramma’s ontwikkeld.

Wat is een zorgprogramma?

Dit is de naam voor alle behandelingen en begeleiding die de huisartsen met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Diabetes, CVRM en COPD.

Inmiddels heeft de zorggroep voor drie chronische ziekte een zorgprogramma gemaakt: Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD.

Alle huisartsen binnen de Zorggroep Hoeksewaard verlenen de zorg aan hun patiënten met diabetes volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode.

Een groot deel van de huisartsen levert ook voor Hart en Vaatziekten en COPD de zorg volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma’s, zoals diëtisten, internisten, longartsen, diabetes- en longverpleegkundigen. Hiermee beoogt de Zorggroep mogelijke complicaties bij patiënten met diabetes, Hart en Vaatziekten of COPD te voorkomen, of in ieder geval sterk te verminderen.

Toekomst

De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard wil de zorg ook voor andere chronische aandoeningen verder ontwikkelen en zal de komende jaren hier zorgprogramma’s voor ontwikkelen. Het zal altijd gaan om chronische ziekten waar grote groepen patiënten aan lijden, en waarbij intensieve zorg de klachten kan reduceren of erger kan voorkomen. Wanneer u voor een zorgprogramma in aanmerking komt, zal uw huisarts u hierover informeren.

Website en contact

Via de Website www.zorggroephoeksewaard.nl kunt u alle belangrijke informatie lezen, adressen vinden, commentaar achter laten en vragen stellen.